HAMPA

پسماند تر چیست؟

پسماند تر چیست؟

پسماند تر چیست؟

پسماند تر که با نام های دیگر مرطوب، آلی، اُرگانیک، فسادپذیر، زیست تخریب پذیر و طبیعی شناخته میشود. باگذشت زمان تجزیه ، فاسد و پوسیده میشود. این نوع پسماندهای دوست داشتنی و خوشبو که تا چند دقیقه قبل در سفره و بشقابمان بوده با بی توجهی و عدم مدیریت به یک بدبوی پر از شیرابه و بمبی بیماری زا تبدیل میشود. شیرابه یک محصول  زیانبار و آلوده زندگی معاصر مردمان امروزی است که از پسماندهای تحت فشار از ترکیب آب موجود در زباله ها وسایر دورریزهای آلوده به وجود میاید.

از آن زمان که دولت‌ تصمیم گرفت که پسماندها تولید شده توسط مردم را از دم در خانه‌ها جمع‌آوری کرده و سامان‌دهی آن را به عهده بگیرد، ظهور این پدیده اتفاق افتاد. تا قبل از آن پسماندهای طبیعی میوه، سبزی و سفره ها توسط مردم به انواع مختلف به طبیعت برمی‌گشت و چنین معضلی تعریف نشده‌بود. کمی آب در پسماندهای خانگی وجود داشت که مجال آلودگی و جمع شدن کلان به آن داده نمی‌شد و چرخه‌ ی طبیعتی خود مسیر حیات سنتی‌اش را طی می‌کرد.اما در مسیر زندگی مدرن هم امکان‌های ارتباط با چرخه مثل باغ و باغچه‌ها  و دامداری‌های خانگی کم شد و هم مسئولیت به گردن دولت افتاد و اکنون این معضل به شکلی وسیع منجر به آلودگی شدید آب و خاک و بیماری زایی شدید شد.

برای اعمال مدیریت فردی پسماند و کمک به دولت ها باید تک تک پسماندها را شناخت. در این مقاله میخواهیم با انواع پسماند تر و روش های مدیریت آنها آشنا شویم.

وظیفه شهروندان در مقابل تفکیک پسماند ها اعم از پسماند تر و خشک و ویژه چیست؟

پسمتند روغن سوخته

وظیفه عمومی و مهم همه شهروندان نسبت به پسماندهای خانگی شان ابتدا تفکیک اصولی و سپس آبگیری یا رطوبتگیری پسماند تر است به این معنی که به جنس پسماند توجه کرده و از آمیختن پسماندها به صورت درهم و چپاندن بدون تفکیک آنها  در کیسه زباله خودداری کنند. حتی اگر  شهروندی دغدغه مدیریت پسماند خانگی خود را ندارد، پسماند های خشک را جدا و بدون آلودگی و پسماندهای تر را هم جدل  بعد از رطوبتگیری در کیسه زباله دم در بگذارد.

1.پسماند میوه و سبزیجات

پسماند میوه و سبزی جات

پسماند میوه و سبزیجات بزرگترین دسته پسماند تر را تشکیل میدهد

و شامل تمام دور ریز و ضایعات میوه ها و سبزیجات خانه ها یا محل فعالیت ما می باشد. هر چه مصرفگرایی در یک جامعه محلی بیشتر باشد میزان تولید پسماند تر (میوه و سبزیجات )  هم بالاتر می رود. همچنین در جایی که فراوانی عرضه و برخورداری این محصولات بیشتر می شود دوریزها نیز افزایش میا بد. با آگاهی و ترویج گسترش فرهنگ کم پسماندی با این پسماند های دوست داشتنی میتوان طبق طبقات  اول هرم مدیریت پسماند به نرمی رفتار کرد.

 • اجتناب، عدم تولید و کاهش
 • تفکیک
 • آبگیری

رطوبتگیری یا آبگیری به معنی عدم قراردادن پسماند تر به خصوص بقایای میوه و سبزی در سینک ظرفشویی و قرار دادن آن در آبکش یا سینی  برای حداقل ۸ ساعت است تا پسماندها آب نیاز ندازد و شیرابه تولید نکند. حال به طور دقیق هرکدام را بررسی میکنیم.

 • استفاده در تهیه انواع کمپوست، ورمی کمپوست، تولید کودهای طبیعی
 • تبدیل به خشکماند یا خشکاله
2. پسماند نان بیات، برنج مانده
 • عدم تولید و اجتناب
 • تبدیل به خوراک های جدید
 • استفاده در تهیه انواع کمپوست و ورمی کمپوست
 • رساندن به دست صاحبان دام و طیور
 • دفن خانگی در صورت فساد
3.پسماند مواد غذایی خام و پخته مثل ضایعات انواع گوشت سفید و قرمز و استخوان سر سفره
پسماند سر سفره
 • جمع کردن و فریز کردن آنها
 • رساندن به دست صاحبان سگ و گربه خانگی
 • تبدیل آنها به موادی جهت استفاده خوراک حیوانات خانگی یا صنعتی
 • دفن خانگی در صورت فساد
۴ .پسماند تفاله چای و قهوه، پوست تخم مرغ
پسماند تفاله چای و قهوه، پوست تخم مرغ
 • تو کیک و آبگیری
 • استفاده در تهیه انواع کمپوست و ورمی کمپوست

۵. پسماند لبنیات و روغن های فاسد و سوخته

پسمتند روغن سوخته
 • اجتناب و کاهش
 • دفن خانگی
۶. پسماند پوست انواع آجیل و گردو
 • استفاده در تهیه انواع کمپوست و ورمی کمپوست
 • استفاده جهت تهیه زغال
 • دفن خانگی
۷. پسماند ضایعات کشاورزی و باغبانی
 • استفاده در تهیه انواع کمپوست و ورمی
۸. پسماند دستمال کاغذی غیر عفونی( دستمال های تمیزکاری و پذیرایی)
 • استفاده در تهیه انواع کمپوست و ورمی کمپوست
۹.پسماند مو و ناخن
 • استفاده در تهیه انواع کمپوست و کود
 • دفن خانگی

 

 میبینیم با اندکی تامل و حوصله میتوان مانع به هدر رفتن این ثروت گرانبها شد و بانگاهی جدید و عمیق تر از روانه شدن این پسماندها به گورستان های زباله جلوگیری کرد.