HAMPA

ورمی کمپوست

ورمی کمپوست یار مهربان گیاه

بهترین کود آلی حال حاضر دنیا

ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست از کلمه ورمی (worm) و کمپوست ( پوسیدن) تشکیل شده و به فارسی کرم پوسال معنی می دهد و به طور کلی به مدفوع حاصل از تغذیه کرم ها گفته می شود گونه ای از کرم ها که بهترین عملکرد را در تولید ورمی کمپوست دارند کرم های آیزنیا فتیدا نام دارند

این کرم‌ها شباهت بسیاری به کرم های محلی خودمان که به زبان مازندرانی اجیک نامیده  می‌شود دارند اما سریع تر می خورند ، سریعتر تولید مثل می کنند و اندازه کوچکتری نسبت به اجیک دارند

سوالات متداول

به طور کلی ما به عنوان تولید کننده وظیفه داریم تا غذا و شرایط مناسب را برای تغذیه  کرم ها مهیا کنیم تا آنها بتوانند هرچه بهتر تغذیه و تولید مثل کند

غذا: پوسیده خوارند از کودهای دامی, زباله ی تر آلی و گیاهان پوسیده تغذیه می کنند

 کرم ها به نور حساس اند و از آن فرار می کنند همچنین بستری که در آن زندگی می کنند باید رطوبت مناسب داشته باشد چون کرم ها از طریق پوست لزجشان  نفس می کشند و نور و خشکی باعث می شود تا پوستشان خشک شده و منجر به مرگ شود

  1. بسترهای پشته ای(روش پشته‌ای به مساحت بیشتری نیاز دارد)
  2. سبدی(روش سبدی به نیروی کار بیشتری نیاز دارد)

مواد آلی موجود در ورمی کمپوست نقش چنگک را بازی می‌کنند و مهمترین فاکتور در اصلاح خاک می باشند

سیستم دفاعی کرم ها خروج مایعی سبز رنگ از بدن آنهاست که دور کننده حشرات است و به ورمی واش معروف است که وجود این مایه کمک می‌کند که آفات و حشرات در محیطی که از این کود استفاده می شود کمتر حضور داشته باشند و به نوعی نقش سم را بازی میکند

 حرکت کرم ها در بستر های شان باعث نفوذ اکسیژن به همه لایه‌ها می شود که کمک میکند میکروارگانیسم های بی هوازی و پاتوژن های بیماری زا جایشان را به باکتری های هوازی مفید بدهند

 همچنین اگر در بستر ها تخم علف هرز وجود داشته باشد توسط کرم ها پوسیده و خورده می شود و در نتیجه ورمی کمپوست ها فاقد علف هرز هستند که نکته مهمی در کشاورزی است

متن سربرگ خود را وارد کنید

ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست از کلمه ورمی (worm) و کمپوست ( پوسیدن) تشکیل شده و به فارسی کرم پوسال معنی می دهد و به طور کلی به مدفوع حاصل از تغذیه کرم ها گفته می شود گونه ای از کرم ها که بهترین عملکرد را در تولید ورمی کمپوست دارند کرم های آیزنیا فتیدا نام دارند

این کرم‌ها شباهت بسیاری به کرم های محلی خودمان که به زبان مازندرانی اجیک نامیده  می‌شود دارند اما سریع تر می خورند ، سریعتر تولید مثل می کنند و اندازه کوچکتری نسبت به اجیک دارند